Nguồn Orient 450W (fan 8)

[HOT] 350,000 VNĐ

Nguồn Hunkey 350W CP350H (Fan 12)

[HOT] 600,000 VNĐ

FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX  - Active PFC,

[HOT] 830,000 VNĐ

FSP Power Supply HYN Series HYN500ATX  - Active PFC,

[HOT] 760,000 VNĐ

FSP Power Supply HYN Series HYN450ATX  Active PFC,

[HOT] 670,000 VNĐ

FSP Power Supply AX Series AX400ATX - Active PFC,

[HOT] 500,000 VNĐ

FSP Power Supply AX Series 350ATX  Model AX270-50WPN  - Active PFC (Tray - không kèm dây nguồn - có PCI-E )

[HOT] 390,000 VNĐ

Nguồn Orient 450W (fan 8)

437,500 VNĐ

Mã hàng: NOR450W

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh

Nguồn Hunkey 350W CP350H (Fan 12)

750,000 VNĐ

Mã hàng: NHK350W

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh

FSP Power Supply HYN Series HYN550ATX  - Active PFC,

1,037,500 VNĐ

Mã hàng: PWFP006

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh

FSP Power Supply HYN Series HYN500ATX  - Active PFC,

950,000 VNĐ

Mã hàng: PWFP005

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh

FSP Power Supply HYN Series HYN450ATX  Active PFC,

837,500 VNĐ

Mã hàng: PWFP004

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh

FSP Power Supply AX Series AX400ATX - Active PFC,

625,000 VNĐ

Mã hàng: PWFP003

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh

FSP Power Supply AX Series 350ATX  Model AX270-50WPN  - Active PFC (Tray - không kèm dây nguồn - có PCI-E )

487,500 VNĐ

Mã hàng: PWFP046

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất:

Xuất xứ:

Đang còn hàng tại:

  • Nhà sản xuất : DXRacer
Cho vào giỏ hàng So sánh